Wieczory Dawidowe to spotkania na wspólnej modlitwie podczas mszy świętej. Rozpoczynamy próbą scholi złożonej z osób, które przyjdą. Chcemy, by te Msze były piękne pod każdym względem – i jest to przestrzeń do zaangażowania się każdego zgodnie z posiadanymi talentami. Możliwości jest wiele: śpiew, gra, czytania, przygotowanie komentarzy i modlitwy wiernych, liturgiczna służba ołtarza…

W 2019 roku na Wieczory Dawidowe zapraszamy w III niedzielę miesiąca do Kościoła Rektorackiego.

O szczegółach spotkania w każdym miesiącu informujemy na stronie Ośrodka oraz profilu FB.


Wieczór Dawidowy #14

16 czerwca 2019
Kościół Rektoracki

18:00 – próba w Kurii

19:15 – eucharystia

Zapraszamy!


Wieczór Dawidowy #13

19 maja 2019
Kościół Rektoracki

18:00 – próba (w Kurii lub w kościele)

19:15 – eucharystia

Repertuar:

W. Królowo nieba s. 380
O. In Manus tuas pater 403
K.milujcie się wzajemnie 224
D. Organista
Z. Aniele Boży 201

Wszystko z NT 2

Zapraszamy!