Nabożne śpiewanie adwentowe - Wieczór Dawidowy #9

Dodano 10.12.2018

W tym wyjątkowym czasie adwentowego oczekiwania spotkajmy się na kolejnym Wieczorze Dawidowym.

"Nabożne śpiewanie adwentowe" to zaproszenie do spotkania z adwentowymi pieśniami. Tymi najbardziej popularnymi i tymi nieco zapomnianymi, choć niezwykle pięknymi w warstwie muzycznej i słownej.

Zapraszamy, by po mszy świętej zostać w kościele nieco dłużej i wspólnie ze scholą i akompaniamentem (przy organach Jan Mroczek) wyśpiewać pełne tęsknoty oczekiwanie na przyjście Emmanuela.

OŚRODEK MUZYKI LITURGICZNEJ
przy Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie

telefon 795 028 492

e-mail osrodekmuzykiliturgicznej@gmail.com