KURS PSAŁTERZYSTY

 Chcesz zaśpiewać psalm na mszy świętej, ale brak Ci odwagi, umiejętności i wiedzy na ten temat?
TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

A jeśli śpiewasz już psalmy, ale chcesz rozwinąć posiadane umiejętności i dowiedzieć się czegoś nowego -
TEN KURS RÓWNIEŻ JEST DLA CIEBIE!

 

KURS PSAŁTERZYSTY to 5 sobotnich sesji, na które złożą się:

INDYWIDUALNA EMISJA GŁOSU

NAUKA MELODII PSALMÓW RESPONSORYJNYCH I BREWIARZOWYCH

WYKŁADY O LITURGII, LITURGICE I LEKCJONARZU

PRAKTYCZNA WIEDZA NA TEMAT POPRAWNEGO ŚPIEWU PSALMÓW

Zajęcia poprowadzą muzycy i teoretycy związani z tematyką muzyki liturgicznej:

ks. Krzysztof Borowiec, ks. Mariusz Bakalarz - wykłady o liturgii, liturgice i lekcjonarzu
ks. Marek Cisowski, Marta Madejska, Renata Lis - indywidualna emisja głosu
Małgorzata Kosarga, Darek Madejski, Łukasz Grabałowski - nauka melodii psalmów

_____________________________________________

 Zachęcamy parafie i wspólnoty do delegowania na Kurs swoich podopiecznych.
Wykształcony psałterzysta będzie służył całej wspólnocie Kościoła!

ks. dr Krzysztof Borowiec

Gościem specjalnym pierwszego zjazdu będzie ks. dr Krzysztof Borowiec - specjalista w zakresie śpiewu gregoriańskiego, redaktor naczelny kwartalnika "Muzyka w Liturgii", członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego. Stopień doktora uzyskał na podstawie pracy: Cysterskie dzieło odnowy chorału. Teoria – praktyka – aspekty estetyczne.

TERMINY

21.04.2018,  05.05.2018,  19.05.2018, 02.06.2018,  16.06.2018 

godz. 9.00 - 13.00

MIEJSCE

Parafia pw. św. Zygmunta w Częstochowie
ul. Krakowska 1

KOSZT

Całkowity koszt kursu wynosi 200 zł

ZAPISY

OŚRODEK MUZYKI LITURGICZNEJ
przy Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie

telefon 795 028 492

e-mail osrodekmuzykiliturgicznej@gmail.com