czyli Kto zaśpiewa psalm?

Pierwsza edycja Kursu Psałterzysty odbyła się w 2018 roku. Cykl sobotnich spotkań przeznaczony jest dla tych, którzy czują się powołani do tej wyjątkowej roli – psalm jest integralną częścią liturgii słowa każdej eucharystii. Podczas Kursu przekazujemy uczestnikom wiedzę z różnych dziedzin: podstawy chorału, zasady liturgiczne, emisja głosu, nauka melodii psalmów responsoryjnych i brewiarzowych, opanowanie tremy.

Obecnie trwa II edycja Kursu.

bahis forum