Zapraszamy na kolejny Wieczór Dawidowy 1 marca 2020 roku do Kościoła Rektorackiego. Msza święta o 19.15, próba scholi o 18.00 w Kurii. Repertuar z Trójcy (obydwie części).